HONÉGER, David a Kateřina THELENOVÁ. Pachatelé majetkové trestné činnosti. Technická Univerzita v Liberci, 2011. Dostupné také z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/10662

Uložit do Citace PRO

Citační styl: