PROKOP, Michal a Jan SOCHŮREK. Pachatelé majetkové trestné činnosti z pohledu policisty. Technická Univerzita v Liberci, 2007. Dostupné také z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/1204

Uložit do Citace PRO

Citační styl: