ZHU, Guocheng, Sayed M. IBRAHIM, Jiří MILITKÝ, Yan WANG a Dan KŘEMENÁKOVÁ. Simulation of airflow motion in jet nozzle with different geometric parameters. Trans Tech Publications, 2015. ISSN 1022-6680. Dostupné z: doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.683.869

Uložit do Citace PRO

Citační styl: