MIKULECKÁ, Zuzana a Miroslav VALEŠ. Habla de Monterrey. Technická Univerzita v Liberci, 2013. Dostupné také z: http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=24140&typ=1

Uložit do Citace PRO

Citační styl: