HAAS, Oldřich. Studium obrábění s využitím akustické emise [online]. 1993 [cit. 2023-01-30]. Dostupné z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/146575. Diplomové práce.

Uložit do Citace PRO

Citační styl: