ŠKVOROVÁ, Eva a Simona KIRYKOVÁ. Jak ''oldskauti'' vnímají výchovu mládeže v současných skautských oddílech. Technická Univerzita v Liberci, 2015. Dostupné také z: http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=28029&typ=1

Uložit do Citace PRO

Citační styl: