JAŠÍKOVÁ, Darina, Michal KOTEK, Michal MALÍK, Jiří PRIMAS, Václav KOPECKÝ a informatiky a mezioborových studií FAKULTA MECHATRONIKY. Measurement of pulsatile flow characteristics in interaction with rigid and flexible wall. Technická univerzita v Liberci, 2019-01-16T07:29:07Z. Dostupné také z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/150750

Uložit do Citace PRO

Citační styl: