PLÍVA, Zdeněk a informatiky a mezioborových studií FAKULTA MECHATRONIKY. Návrh snadno testovatelných obvodů. Technická univerzita v Liberci, 2018.

Uložit do Citace PRO

Citační styl: