KROUPOVÁ, Michaela. Adaptace zaměstnanců ve vybrané společnosti [online]. 2019-03-13T14:15:00Z [cit. 2022-05-20]. Dostupné z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/151501. Diplomová práce.

Uložit do Citace PRO

Citační styl: