ARDIELLI, Eva a Roman VAVREK. Evaluation of egovernment and good governance development in EU member countries. 2019-10-10T08:58:05Z. ISSN 1803-9790. Dostupné z: doi:10.15240/tul/004/2019-2-001

Uložit do Citace PRO

Citační styl: