TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI a UNIVERZITNÍ KNIHOVNA TUL. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění a zpřístupnění elektronických informačních zdrojů na období 2019 - 2022. 2020-05-25T07:57:07Z. Dostupné také z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/154879

Uložit do Citace PRO

Citační styl: