TEREZA, Semerádová a Weinlich PETR. Calculation of Facebook Marketing Effectiveness in Terms of ROI. IGI Global, 2020-06-08T09:27:19Z. Dostupné z: doi:10.4018/978-1-5225-7344-9.ch014

Uložit do Citace PRO

Citační styl: