STODOLA, Milan a UNIVERZITNÍ KNIHOVNA TUL. Videozáznam Univerzitní knihovna v Liberci 2011. Technická univerzita v Liberci, 2016. Dostupné také z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/15545

Uložit do Citace PRO

Citační styl: