JAKUB, Janský, Málek JIŘÍ, Čmejla JAROSLAV, Kounovský TOMÁŠ, Koldovský ZBYNĚK a Žďánský JINDŘICH. Adaptive blind audio source extraction supervised by dominant speaker identification using x-vectors. IEEE, 2020-06-08T09:47:17Z. ISSN 1520-6149. Dostupné z: doi:10.1109/ICASSP40776.2020.9054693

Uložit do Citace PRO

Citační styl: