SALEM SHEHAB ASHRAF, Fraňa KAREL a Nová IVA. Design of Acoustic Energy Harvesting Unit Using Piezo-Electric Diaphragm. Trans Tech Publications, 2020-06-08T09:47:35Z. ISSN 1662-9752. Dostupné také z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/156395

Uložit do Citace PRO

Citační styl: