USPOŘÁDÁNÍ ALMANACHU PETR GOLKA, Jaroslav Vild a kolektiv a TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. 50 let Technická univerzita v Liberci 1953 - 2003. Liberec, 2020-09-10T09:44:01Z. Dostupné také z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/157598

Uložit do Citace PRO

Citační styl: