TEREZA, Semerádová a Weinlich PETR. Readiness of Small and Medium Enterprises for Marketing Automation. Academic Coordination Centre at Euroregion Neisse, 2021-01-14T18:03:53Z. ISSN 1803-9782. Dostupné z: doi:10.15240/tul/004/2020-2-005

Uložit do Citace PRO

Citační styl: