LENKA, Suková. Greiner`s Model and Its Application in Automotive Companies in the Czech Republic. Vysoká škola ekonomická v Praze, 2021-01-14T18:06:15Z. ISSN 1805-4951. Dostupné z: doi:10.18267/j.aip.129

Uložit do Citace PRO

Citační styl: