HÁJEK, František. Algoritmy na YouTube a jejich marketingový význam [online]. 2021-03-02T04:15:44Z [cit. 2022-10-05]. Dostupné z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/159844. Diplomová práce.

Uložit do Citace PRO

Citační styl: