VAVREK, Roman, Petra GUNDOVÁ, Ivana KRAVČÁKOVÁ VOZÁROVÁ, Rastislav KOTULIČ a Ekonomická FAKULTA. Altman Model Verification Using a Multi-Criteria Approach for Slovakian Agricultural Enterprises. 2021-03-16T10:51:27Z. ISSN 2336-5604. Dostupné z: doi:10.15240/tul/001/2021-1-010

Uložit do Citace PRO

Citační styl: