ZANKER, Marek, Vladimír BUREŠ, Anna CIERNIAK-EMERYCH, Martin NEHÉZ a Ekonomická FAKULTA. The GDPR at the Organizational Level: A Comparative Study of Eight European Countries. 2021-06-04T08:54:58Z. ISSN 2336-5604. Dostupné z: doi:10.15240/tul/001/2021-2-013

Uložit do Citace PRO

Citační styl: