SKALICKÝ, Ivan. Způsoby optimalizace tvorby licího zrna u polokontinuálně litých kruhových odlitků z hliníkových slitin [online]. 2021-08-20T11:29:46Z [cit. 2022-12-06]. Dostupné z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/160674. Disertační práce.

Uložit do Citace PRO

Citační styl: