PECKA, Vlastimil. Název není zveřejněn [online]. 2021-08-24T08:33:26Z [cit. 2022-05-20]. Dostupné z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/160918. Bakalářská práce. Technická univerzita v Liberci.

Uložit do Citace PRO

Citační styl: