KROUŽEL, Tomáš. Black-Scholesův model oceňování opcí [online]. 2021-08-24T08:51:56Z [cit. 2022-12-06]. Dostupné z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/160920. Diplomová práce. Technická univerzita v Liberci.

Uložit do Citace PRO

Citační styl: