RŮČKOVÁ, Petra, Nicole ŠKULÁŇOVÁ a Ekonomická FAKULTA. THE DETERMINATION OF FINANCIAL STRUCTURE IN AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING INDUSTRY IN SELECTED COUNTRIES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE. 2021-09-15T08:08:05Z. ISSN 2336-5604. Dostupné z: doi:10.15240/tul/001/2021-03-004

Uložit do Citace PRO

Citační styl: