ROMOVÁ, Hana. KONSTRUKCE TESTŮ A EMPIRICKÉ VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ. 2022-01-13T09:15:00Z. ISSN 2571-0613. Dostupné z: doi:10.15240/tul/004/2021-3-007

Uložit do Citace PRO

Citační styl: