HAVRÁNKOVÁ, Tereza. FORMÁT VÝUKY PŘEVRÁCENÉ TŘÍDY V ON-LINE PROSTŘEDÍ V HODINÁCH HOSPODÁŘSKÉ ANGLIČTINY NA VYSOKÉ ŠKOLE. 2022-01-13T09:15:01Z. ISSN 2571-0613. Dostupné z: doi:10.15240/tul/004/2021-3-009

Uložit do Citace PRO

Citační styl: