MILITKÝ, Jiří a Milan MELOUN. Some graphical aids for univariate exploratory data analysis [online]. 2016 [cit. 2022-05-20]. ISSN 0003-2670. Dostupné z: doi:10.1016/0003-2670(93)80435-N

Uložit do Citace PRO

Citační styl: