ZIZIEN, Adama a UNIVERZITNÍ KNIHOVNA TUL. Mezinárodní odborná knihovnická konference PROFESE KNIHOVNÍK 2016. 2016. Dostupné také z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/16690

Uložit do Citace PRO

Citační styl: