KOŘÍNEK, Tomáš a Karel FRAŇA. Studie šíření znečištění v místnosti. Technická Univerzita v Liberci, 2015. Dostupné také z: http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=32375&typ=1

Uložit do Citace PRO

Citační styl: