PŮČEK, Milan, Michal PLAČEK, František OCHRANA a Ekonomická FAKULTA. Do the data on municipal expenditures in the Czech Republic imply incorrectness in their management?. 2016. ISSN 2336-5604. Dostupné z: doi:10.15240/tul/001/2016-4-007

Uložit do Citace PRO

Citační styl: