ZIZIENOVÁ, Marta a UNIVERZITNÍ KNIHOVNA TUL. Inforum 2017. 2017. Dostupné také z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/20827

Uložit do Citace PRO

Citační styl: