KONOPA, Vojtěch a Rektorát TUL. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti pro rok 2008. Technická univerzita v Liberci, 2017. Dostupné také z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/21205

Uložit do Citace PRO

Citační styl: