S., N, S., N. a Rektorát TUL. Rozvojový projekt na rok 2010 formulář pro závěrečnou zprávu. Technická univerzita v Liberci, 2017. Dostupné také z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/21221

Uložit do Citace PRO

Citační styl: