S., N, S., N. a Rektorát TUL. Rozhodnutí MSMT o příjatých projektech a výše přidělené dotace na řešení v roce 2008. Technická univerzita v Liberci, 2017. Dostupné také z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/21231

Uložit do Citace PRO

Citační styl: