ZIZIENOVÁ, Marta a UNIVERZITNÍ KNIHOVNA TUL. Akademie PR 2017. 2017. Dostupné také z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/21281

Uložit do Citace PRO

Citační styl: