HAŠČÁKOVÁ, Naděžda a UNIVERZITNÍ KNIHOVNA TUL. Nové platformy, přístupy a praxe v akvizici zdravotnických zdrojů. 2017. Dostupné také z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/21312

Uložit do Citace PRO

Citační styl: