KREDBA, Jan. Komplexní řídicí systém mobilního robotu Hexor II [online]. 2015 [cit. 2022-12-03]. Dostupné z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/24879. Bakalářská práce.

Uložit do Citace PRO

Citační styl: