SOUČKOVÁ, Karolína. Vliv tradičních východních filosofií na hudebně-dramatický žánr pekingské opery [online]. 2015 [cit. 2023-03-23]. Dostupné z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/25784. Bakalářská práce.

Uložit do Citace PRO

Citační styl: