KOVAŘÍKOVÁ, Lenka a UNIVERZITNÍ KNIHOVNA TUL. Teambuilding UKN 2018. Technická univerzita v Liberci, 2018. Dostupné také z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/26175

Uložit do Citace PRO

Citační styl: