LENKA, Martinová, Mongkholrattanasit RATTANAPHOL, Horáková JANA a Sasithorn NONGNUT. Fabrication of Silk Fibroin Nanofibres by Needleless Electrospinning. Intech, 2018-09-25T11:49:11Z. Dostupné z: doi:10.5772/65835

Uložit do Citace PRO

Citační styl: