IVA, Nedomlelová a Skála MAREK. Teorie reálného ekonomického cyklu na pozadí metodologických východisek teorií optimálního růstu. Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018-09-25T11:51:30Z. ISSN 1336-1732.

Uložit do Citace PRO

Citační styl: