PETRA, Matějovská. Možnosti přístupu a čerpání veřejných financí malými a středními podniky v rámci EU. Technická univerzita v Liberci, 2018-09-25T11:52:15Z.

Uložit do Citace PRO

Citační styl: