MIROSLAV, Žižka. Cluster Analysis of the Liberec Region Municipalities. Slezská univerzita v Opavě, 2018-09-25T11:55:37Z. ISBN 978-80-7248-779-0.

Uložit do Citace PRO

Citační styl: