KATEŘINA, Maršíková a Urbánek VÁCLAV. A Comparison of Educational Mismatch across Europe. Technická univerzita v Liberci, 2018-09-25T11:59:59Z. ISSN 1212-3609. Dostupné z: doi:10.15240/tul/001/2015-4-002

Uložit do Citace PRO

Citační styl: