VĚRA, Pelantová. A difficulty of the work on the production line. Taylor and Francis Group, 2018-09-25T12:00:35Z.

Uložit do Citace PRO

Citační styl: