ATHANASIOS, Podaras. A 3-FACTOR Model Relating Communication To Risk Mitigation Of Extended Information System Failover. 2018-09-25T12:02:07Z. ISSN 2056-9793. Dostupné z: doi:10.17349/jmc115107

Uložit do Citace PRO

Citační styl: