LENKA, Techniková a Tunák MAROŠ. A Comparison of Two Different Principles of 3D Surface Reconstruction with Regard to Fabric Defect Detection. 2018-09-25T12:03:37Z.

Uložit do Citace PRO

Citační styl: