HELENA, Gronwald, Louda PETR, Voleský LUKÁŠ, et al. An In Vitro Comparison of Influence of Sandblaster and Drill Method on Dentin Surface. Kalisz : Innovative Eastern Poland Association ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Wydawnictwo Uczelniane, 2018-09-25T12:10:35Z.

Uložit do Citace PRO

Citační styl: