VĚRA, Špaténková, Hradil JAN a Suchomel PETR. N-terminal pro-B-type Natriuretic Peptide in free different mechanisms of dysnatremia onset after a child`s craniopharyngioma surgery. Society of Integrated Sciences, 2018-09-25T12:18:42Z.

Uložit do Citace PRO

Citační styl: